Jegyzőkönyv

 

Készült a Nyugdíjas Pedagógusok Orosházi Egyesületének éves közgyűlésén, 2015. márc. 6-án, 16 órakor a Petőfi Művelődési Központ „Koncert termében”.

Jelen vannak:  az Egyesület tagjai a mellékelt jelenléti ív alapján.

 

Tárgy: beszámoló közgyűlés az Egyesület éves tevékenységéről és pénzügyi helyzetéről.

            ea.: a vezetőség nevében Vetésiné Petrányi Erzsébet és Munkácsi Istvánné.

Szilasi Horváth Tibor (SZHT)  az Egyesület elnöke, a közgyűlés levezetője köszöntötte a jelenlévőket.

Megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes, a 67 tagból 37 jelen van. A jelenléti ív mellékelve.

A közgyűlés egyhangúlag megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek: Császár Péternét, hitelesítőknek Dér Ervinné és Papp Rózsát.

Napirendi javaslat: az egyesület 2015 évi beszámolója. A jelenlévők más napirendre nem tettek javaslatot, így elfogadásra került.

Felkérte Vetésiné Petrányi Erzsébetet, az Egyesület titkárát a beszámoló ismertetésére.

 

BESZÁMOLÓ

 

 

 a Nyugdíjas Pedagógusok Egyesületének tevékenységéről

 

                                       2015. március 06.

 

 

                       

            Évről-évre visszatérő programunk, hogy a vezetőség beszámol a végzett munkáról. Ilyenkor számba vesszük, mi minden történt az elmúlt időszakban.

Ez az év fontos állomás, hisz ősszel lesz 10 éve annak, hogy megalakult a Nyugdíjas Pedagógusok Egyesülete. Az alapítók lelkesedését az idő is igazolta, hisz folyamatosan növekedett a létszám, (jelenleg 65-en vagyunk) bővült a kapcsolatrendszere. Mára már nem egy olyan kezdeményezés, program fűződik az egyesület nevéhez, amit mi indítottunk el, s jó hírnevünket megalapozta.

Terveink szerint október 16-án szeretnénk méltóképpen megemlékezni az elmúlt 10 évről.

            Egyesületünk tevékenységét továbbra is a sokszínűség, a változatosság jellemezte. Egyrészt havonta találkoztunk az éves program alapján, hogy egy-egy beszámolót meghallgassunk, kellemesen, felszabadultan töltsünk el néhány órát együtt. Ez sem kevés, de ennél sokkal több olyan alkalom is volt, amin szintén részt vettünk.

            Szeretném először sorra venni a havi foglalkozásaink programjait, hisz nem tudott mindenki részt venni ezeken, de akik jelen voltak, nekik is jó felidézni ezeket az alkalmakat.

 

            Tavaly is márciusban tartottuk meg a beszámoló közgyűlést, amihez a hölgyek köszöntése is kapcsolódott a közeli nőnap alkalmából.

            Áprilisban és májusban Pál Tamásné Jutka spanyolországi útjának lehettünk részesei s sok-sok érdekes kép és élménybeszámoló segítésével. A tőle megszokott alapossággal mutatta be Spanyolhon változatos tájait, városait.

            Júniusban Jámbor Rudolf volt a vendégünk. Amerikában tett látogatása során az indiánokhoz is eljutott. Erről az élményről számolt be emlékei és az ott készített képek segítésével.

            A nyári szünet után szeptember elején szalonnasütéssel indult az új évad. A jó hangulat, a kellemes idő garantált volt.

            Októberben Süle Kata volt a vendégünk, aki nagy tevét valósította meg. Hosszas felkészülés után egymaga indult el Dél-Kóreába. Az ottani emberek kedvessége, barátsága segítette az útját. Így sokkal jobban megismerhette ezt a távoli országot. Rendkívül színesen, érdekesen mutatta be ezt az egzotikus világot. A képek külön is elvarázsolták a hallgatóságot.

            Novemberben a zeneiskola jubileumi hangversenyének voltunk a vendégei, s ebben a hónapban volt az Amatőr Alkotók kiállításának megnyitója is. Ennek a rendezvénynek a kezdeményezői voltunk, s azóta is együtt szervezzük a Petőfi Művelődési Központtal.

            Decemberben a Mikulás és a karácsonyvárás jegyében találkoztunk. Az ünnepi hangulatot Lestyánné Anikó és kollégái tehetséges tanítványaikkal játszott zenéje tette még meghittebbé. A vendéglátást közös összefogással készítettük, a kis ajándék pedig mindenkinek szép emlék maradt.

            2015-ben februárban találkoztunk ismét. Bozó Klára készítette ez az Olvasókör két éves munkájának mérlegét. Krónikája alapos, részletes összeállítás volt, amit közreadva mindenki megtekinthetett, s közben röviden, színesen szóban is összegezte a két év eseményeit. Ezt színezte egy-egy irodalmi alkotás bemutatása klubtársaink tolmácsolásában.

            Az egyesület tevékenységének csak egyik része az, amiről eddig röviden szóltam, de sok minden más is történt még az elmúlt évben, amit feltétlen meg kell említenünk.

Több intézménnyel, szervezettel állunk kapcsolatban, s ezek rendezvényein is képviseltetjük magunkat.

            2013 óta tagjai vagyunk az Orosházi Járási Nyugdíjas Egyesületnek. Kulturális fesztivált tartottak áprilisban Békéscsabán, júliusban Békéssámsonban. A békéscsabai szavalóversenyen Dávid László és Szilasi-Horváth Tibor helyezést ért el, de az országos versenyre nem tudtak elmenni.

            Mindig népszerűek a kirándulások, sajnos ezeken sem tud mindenki részt venni. Sikeres volt májusban az Ópusztaszerre tett látogatás, ugyancsak tartalmas élményt jelentett a résztvevőknek a Boga-völgyében töltött néhány nap. Nemcsak a táj szépsége vonzza ide évről-évre a kirándulókat, hanem a jó társaság, a kellemes együttlét, a túrázás. Visszafelé még Gyulán is tettek egy rövid sétát a megújult városközpontban.

            Dienesné Erzsike szervezésében többen eljutottak az Al-Duna vidékére, a Vajdaságba. Történelmi emlékek nyomában járva a vidék nevezetességeivel ismerkedtek.

            Szeptemberben Nagykárolyban jártunk. Tartalmas három napot töltöttünk el a városban és környékén. Külön megtiszteltetés volt, hogy két klubtársunk Szilasiné Mártika és Kohut Béla festményeivel mutatkozhatott be a nagykárolyi közönségnek a szépen felújított Károlyi kastélyban. Dávid Laci bácsi pedig legújabb könyvét mutatta be az ünnepségen. A verses kötet illusztrátoraként Gulyásné Zsuzsa alkotásai is ott voltak a kiállításon.

            Együttműködési megállapodást kötöttünk a nagykárolyi Kaffka Margit Művelődési Egyesülettel. Októberben mi látjuk vendégül őket, s bemutatkoznak alkotásaikkal az orosházi közönségne.

            A Juszt Zsigmond Olvasókör megalapítói a nyugdíjas egyesületből kerültek ki. Mellettük egyre több olyan érdeklődő is van közöttünk, akik egyelőre nem tagjai szervezetünknek. Hírünk túl jutott Orosháza határain is, köszönhető ez Bozó Klárikának. Elismerésként az elmúlt évben Kazinczy-díjat kapott az Olvasókör.

            Az egyesületünk, az olvasókör és a könyvtár közösen szervezte meg Dávid László legújabb verseskötetének bemutatóját is januárban. A beszélgetést Bozó Klára vezette nagyon kulturáltan, ügyesen, a verseket részben Laci bácsi olvasta fel, de egyik szép költeményét Szilasi Tibor tolmácsolta. Méltó volt ez a rendezvény a kultúra napjához.

            Megmaradt a színházlátogatók lelkes kis csoportja is. Egy részük Békéscsabára jár, más részük a szegedi színházhoz ragaszkodik. S van nem egy klubtársunk, aki mindkét színházba jár.

            A tavalyi évben részesei voltunk a nőnapi Operettgála előadásnak, amire kedvezményes jegyet kaptunk. Többen megnézték Békéscsabán a Munkácsy kiállítást is. Nem tudunk mindnyájan minden rendezvényre, minden alkalomra elmenni, de a városi rendezvényekre is kapunk meghívót, s néhányan mindig képviselik az egyesületet.

            Együttműködési megállapodásaink is élnek. A Múzeum kiállításai, előadásai is többeket érdekeltek. Az Árpád-kori kiállításhoz a templom makettjét Szilasi Tibor készítette el.

            A nagymágocsi Károlyi napok rendezvényeire is visszajáró vendégek vagyunk. Mindig jó hangulatban telik el az a nap, hisz a környezet is felüdítő, a társaság is összeszokott, baráti kapcsolatok alakultak ki.

            Ahhoz, hogy ezt a sokféle tevékenységet megtehessük, hogy tartalmas rendezvényeink lehessenek, anyagi feltételek is kellenek. Évente részt veszünk a városban a civil egyesületek számára kiírt pályázaton. 2014-ben két programunkra kaptunk támogatást: az Amatőr Alkotók bemutatkozására, valamint a nagykárolyi bemutatóra. Köszönet érte, hisz ez az összeg megkönnyítette a helyzetünket. Elmaradt viszont a tervezett DVD elkészítése.

            Az elmúlt évben először vállalatoktól is kaptunk anyagi támogatást. Egyesületi életünkhöz nagy segítséget jelent a Petőfi Művelődési Központ, hisz rendszeresen itt találkozhatunk kulturált körülmények között. Köszönjük ezt a lehetőséget.

            A Gulácsi József Alapítvány pedig adja a technikát, a projektort a bemutatókhoz. Köszönjük az ő segítségüket is.

 

                        S végezetül, de nem utolsó sorban köszönöm mindenki munkáját, részvételét, hisz nélkületek minden jó elképzelés kivitelezhetetlen lenne.

Ha a rövid beszámolóból valami kimaradt, egészítsétek ki.

 

Ezután Munkácssi istvánné gazdasági vezető terjesztette elő a pénzügyi beszámolót:

 

2014. évi pénzügyi beszámoló

 

 

 

2013. évi pénzmaradvány                                                                                  65.614.-Ft

 

BEVÉTELEK:                                                                                     471.800.-Ft

-ebből:                                                                

 

- Önkormányzati támogatás:                                                      100.000.- Ft

- Vállalkozásoktól kapott támogatás:                                         100.000.- Ft

   Támogatók megnevezése:

    = Orosfarm Zrt  -        támogatás                     20.000.- Ft

    = Czizmadia Sándor - támogatás        10.000.- Ft

    = Muép kft-támogatás karácsonyra                10.000.- Ft

    = Szarvasi Agrár Zrt - támogatás                    50.000.- Ft

    = SP Power Kft -         támogatás                    10.000.- Ft                 

   Vállalkozói támogatás összesen:                   100.000.- Ft

-Tagdíjakból származó bevétel:                                     271.800.-Ft

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:                                    471.800.-Ft

 

 

KIADÁSOK:                                                                                                    275.600.-Ft

-ebből:

 

- Amatőr Alkotók Kiállítása Orosházán és a

  nagykárolyi kiállítás megszervezése                                        100.000.- Ft

  (Ez önkormányzati támogatás volt, mellyel

    már elszámoltunk).

-Karácsonyi költségek                                                                54.976.- Ft

-Nőnapi kiadások                                                            19.000.- Ft

-Nagymágocsi rendezvény                                                         14.172.- Ft

-Könyvelői díj                                                                             20.000.- Ft

-Bankköltség                                                                               24.000.- Ft

-Járási kult.fesztivál + tagdíj  (7000.- Ft + 3.000.- Ft)   10.000.- Ft

-Egyebek (postaköltség, irodaszerek, fénymásolás)                  33.452.- Ft

KIADÁS MINDÖSSZESEN:                                        275.600.- Ft

 

 

 

2014. DECEMBER 31-én a bankszámlánkon                                        255.154.-Ft    

 A pénztárunkban                                                                                       6.660.-Ft

 

ÖSSZES PÉNZESZKÖZÜNK                                                         261.814.-Ft

 

 

Miután az elhangzottakhoz kérdés, vélemény, kiegészítés nem hangzott el, a levezető elnök Szilasi H. Tibor szavazásra bocsátotta a két beszámolót, amit a jelenlévők egyhangúlag elfogadtak.

Ezután a vezetőség megköszönte a bizalmat, a tagság eddigi aktív munkáját, és a közgyűlés véget ért.

 

 

 

                                                                 Kmf.

 

 

                                   

 

                                                         Császár Péterné

                                                 jegyzőkönyvvezető

 

 

Hitelesítők:

 

 

 

 

Dér Ervinné                                                                                 Papp Rózsa