„A szótlan Oskó bácsitól egy végtelenül fontosat tanultam meg: az ember dologra született.

Megtanított arra, hogy az a boldog ember, aki nem beszél, nem tétlenkedik, hanem

dolgozik.”

Nagy Gyula (1911-1994), múzeumunk névadója emlékezett így gyermekkorára. És amit

megtanult – megtapasztalt gyerekfejjel, ahhoz hű maradt egész életében. Hogy milyen

hatalmas életművet alkotott, arra most döbbentünk rá, amikor a Justh Zsigmond olvasókörben

felidéztük a munkásságát – megidéztük a sokunk számára még személyes ismerős „Gyula

bácsi” alakját. A tehetséges fiatalember a kiskunfélegyházi tanítóképzőben szerzett néptanítói

oklevéllel osztatlan tanyai iskolában kezdi meg pályáját 1936-ban. A népi kultúra emlékeit,

tárgyait itt kezdi gyűjteni, hogy azután 1950-től főhivatású muzeológusként a vidék egyik

legjobb múzeumát szervezze meg. A gyűjtő-rendszerező munka mellett tudományos

munkára, publikálásra is futja energiáiból. A múzeumi évkönyvek kötetei után 1965-ben

jelenik meg az ő végtelen szívós akarása, szorgalma, elhivatottsága, szervező ereje gyönyörű

beteljesedése – az Orosháza története és néprajza két hatalmas kötet. Máig büszkék lehetünk

rá! Szíve csücske, élete fő büszkesége azonban három, a vásárhelyi puszta állattartását,

földművelését és betetőzésként a parasztéletet bemutató könyvei. A pontos, precíz, mindenre

kiterjedő figyelem és alázat, ahogy ő gyűjtött, ahogy a pusztai emberekkel – adatközlőivel

szinte együtt élt – egy varázslatos világot idéz elénk. Érezzük a paraszti, tanyai élet minden

küzdelmét, kínját, tudjuk, ez a világ már letűnt, elmúlt -– mégis mi, akik itt élünk, érezzük,

itt vannak a gyökereink, ide kell kapaszkodnunk, emlékeznünk. És Nagy Gyula ehhez az

önmagunk megismeréséhez is hozzásegít bennünket.

Nagy Gyula azonban nemcsak maga gyűjtött, írt – hanem a környezetében élő és általa

annyira tisztelt jó eszű, jó gondolkodású parasztembereket is erre sarkallta. Írják meg saját

élettörténetüket. Így alakult ki egy kör – a paraszti önéletírók köre. Nem zártuk hát le a témát,

a következő, február 10-i olvasókörünkben ezeknek az alkotóknak a megismerésével

foglalkozunk majd.

Kép

Kép

Kép

Kép